Boys & Girls Clubs of Hungary bemutatása

PrintA Boys and Girls Clubs of Hungary egy Magyarországon egyedülálló angol nyelvi program 3-14 éves gyermekek részére, amely elnyerte az Európai Nyelvi Díj 2014 díjat.

Programjaink nem a nyelvoktatásra, hanem a nyelvelsajátításra helyezik a hangsúlyt, melynek feltétele az angol nyelvi környezet biztosítása. Elsődleges célunk a gyermek egész személyiségének fejlesztése. Az alábbi két kor-specifikus programunk van:

  1. Manó – Világ Kétnyelvű Óvodai Nevelési Program 3-6 éves gyermekek részére​
  2. BGC- Angol Napközi 6-14 éves gyermekek részére

BGC Angol Napközi:

A BGC – Angol Napközi programja nem igényli a meglévő keretek megváltoztatását, mert a délelőtti tanítás menetét nem érinti. Az angol nyelvűség kizárólag a délutánokra korlátozódik. A délelőtt folyamán a gyerekek a Nemzeti Kerettanterv alapján tanulnak, míg a délutáni programot – nyelvi klubunk – a Boys and Girls Clubs of Hungary (BGC) anyanyelvi tanárai vezetik.

Minden tanítási napon 13.00 és 17.00 óra között angol nyelvi közeget hozunk létre, melyben szakkör jellegű foglalkozások zajlanak. A hét minden napján más típusú foglalkozáson vesznek részt a gyerekek, így hetente 5 különböző foglalkozást tartunk. A Boys and Girls Club of America (www. bgca.org) nonprofit szervezet által kidolgozott kor- és téma-specifikus programokat adaptáljuk úgy, hogy az egyezzen a mi módszertani elképzelésünkkel és a nyelvi fejlesztést segítse. Az első évfolyamban adaptált programok: „S.H.A.P.E”, „Triple Play”, „Drama Matters”, és az „Arts and Crafts”. A szakkörök témáit a tevékenységeket két héten keresztül egy meghatározott téma köré csoportosítva állítjuk össze.

Az alsó tagozatban az idegen nyelvi közeg megteremtése a cél (beszéd központú nyelvoktatás), ezért a napközis időben a kommunikáció a házi feladat megírásának kivételével kizárólag angolul folyik anyanyelvi tanárok vezetésével. Így a gyermekek észrevétlenül játékos formában, tevékenységeken keresztül, azonban mégis téma specifikusan sajátítják el a nyelvet. Az írás és olvasás bevezetése a 3. osztálytól kezdődik.

A felső tagozatban napi 1.5 órás szakkör jellegű foglalkozások valósulnak meg, melyek célja az angol nyelvi kommunikáció továbbfejlesztése, nyelvvizsgára való felkészítés, kulturális ismeretek bővítése, a tematikus szókincsfejlesztés, illetve a korosztály érdeklődésére épülő specifikus foglalkozások (pl. Fotózás alapjai, informatikai ismeretek –weboldalkészítés, gazdasági és pénzügyi ismeretek, főzés – különböző népek jellegzetes ételei, újságírás).

Angol nyelvi célkitűzéseink

A legfőbb célunk, hogy a gyermekek stressz mentesen, vidám, pozitív környezetben, sok pozitív megerősítés segítségével akcentus nélkül sajátíthassák el a nyelvet és ismerkedjenek az angolszász kultúra alapjaival. Megfigyeléseink, méréseink abban erősítenek meg minket, hogy a gyermekek már egész kezdő szinttől magabiztosan, gátlások nélkül használják megszerzett tudásukat.

Nem a nyelvvizsgára való felkészítés az elsődleges célunk, ugyanakkor a társadalmi elvárásoknak eleget téve definiáltuk az ehhez kapcsolódó célkitűzéseinket. Az iskolába lépéskor az egyik osztályunk olyan gyermekekből tevődik össze, akik már három éve a programba járnak. Így ők 4 év után terveink szerint a Cambridge Movers/Flyers szinten lesznek, 8. év után pedig a Cambridge Flyers szinten. Azoknál a gyermekeknél, akik kezdő szinten kezdik az iskolai programot a cél a Cambridge Movers színt elérése. A gyermekek egyéni képessége és nyelvi készsége a nyelvi szint fejlődését is meghatározza.

 

Az Előzetes jelentkezési lap iskolánk honlapjáról letölthető, melyet személyesen leadhatnak az intézményben, vagy elküldhetik az iskola e-mail címére  csataiskola13@gmail.com.

A kérvények leadásának határideje 2017. február 21.