Boys & Girls Clubs of Hungary bemutatása

Print

A Boys and Girls Clubs of Hungary bemutatása

 

A Boys and Girls Clubs of Hungary Magyarországon egyedülálló angol nyelvi programot kínál 3-14 éves gyermekek részére.  A program egyediségét és hatékonyságát bizonyítja, hogy 2014-ben elnyerte az Európai Nyelvi Díjat, amely a nyelvoktatás körében a legnagyobb szakmai elismerés.

A program nem a nyelvoktatásra, hanem a nyelvelsajátításra helyezi a hangsúlyt, amelynek feltétele az angol nyelvi környezet biztosítása. Elsődleges célunk a gyermek egész személyiségének fejlesztése az alábbi két életkor specifikus programmal:

Manó-Világ Kétnyelvű Óvodai Nevelési Program 3-6 éves gyermekek részére

BGC Angol Napközi és Műhely 6-14 éves gyermekek részére

BGC Angol Napközi

Az alsó tagozaton, elsőtől negyedik osztályig BGC Angol Napközi formájában, heti 5 nap, napi 4 órában tevékenykednek angol anyanyelvi környezetben a gyerekek. A BGC kétnyelvű osztályokban a délelőtt folyamán a gyerekek a Nemzeti Alaptanterv szerint tanulnak, míg a délután folyamán a BGC Angol Napközi keretein belüli tevékenységközpontú, tematikus fejlesztő programokat, valamint a szabad játékot a Boys and Girls Clubs of Hungary angol anyanyelvi lektorai vezetik.

Célunk a kétnyelvűség kialakítása, az angol, mint idegennyelv elsajátítása minél magasabb szinten, stresszmentes környezetben. A tevékenységek a gyermekek teljes személyiségét fejlesztik, így olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyekkel előnyt szerezhetnek jövőjük megalapozásában.

A délutáni tevékenységek – a házi feladat megírása kivételével – angol nyelven folynak. Minden délután egy szakkör típusú foglalkozás is a program részét képezi, mely a zene, a dráma, az egészséges életmód és sport, irodalom, a tudomány és a művészet területeit foglalja magába.

BGC Angol Műhely

A BGC Angol Iskolai Programja a felső tagozatban a BGC Angol Műhely, mely 5. osztálytól 8. osztályig tart.

  1. és 6. osztályban heti 5 alkalommal angol anyanyelvi lektorral 90 perces tematikus készségfejlesztő foglalkozásokon vesznek részt tanulóink, amelyek teljes mértékben a gyermekek érdeklődési köréhez igazodnak. A témákat továbbra is projektekben dolgozzák fel a gyerekek, ahol előnyben részesítjük a csapatmunkát és a kreativitást. Ennél a korosztálynál is fontosnak tartjuk, hogy az angol nyelv elsajátítása továbbra is játékosan, számonkérés nélkül történjen. Legfontosabb motiváló eszközünk a megfelelő téma és tevékenység választás, valamint a pozitív megerősítés.
  1. és 8. osztályban a Nemzeti Alaptanterv magasabb óraszáma miatt hetente három 90 perces délutáni angol foglalkozást biztosítunk.

A program utolsó két évének célja a gyerekek látókörének szélesítése az őket körülvevő világ iránt, és olyan 21. századi készségek fejlesztése, mint például az együttműködés, kritikai gondolkodás, kreativitás, környezettudatosság, vagy a digitális írástudás. Emellett tovább folyik a nyelvi készségek komplex fejlesztése. A gyerekek különböző szövegfajtákon és feladattípusokon keresztül a hatékony nyelvtanulás és vizsgázás stratégiáival is megismerkednek.

Angol nyelvi célkitűzéseink

A legfőbb célunk, hogy a gyermekek stresszmentesen, vidám, pozitív környezetben, sok pozitív megerősítés segítségével, akcentus nélkül sajátíthassák el a nyelvet és ismerkedjenek az angolszász kultúra alapjaival. Megfigyeléseink abban erősítenek meg minket, hogy a gyermekek már egész kezdő szinttől magabiztosan, gátlások nélkül használják megszerzett tudásukat.

Nem a nyelvvizsgára való felkészítés az elsődleges célunk, ugyanakkor a társadalmi elvárásoknak eleget téve bizonyos mérési pontokat beépítettünk.

  1. osztály végén a gyerekek belső vizsga keretében teszik le a Cambridge A1 Movers gyermekvizsgát. 5. osztály végén pedig a Cambridge A2 Flyers gyermekvizsgát.

Célunk, hogy a programban 8 éven át részt vevő gyerekek többsége eljusson az önálló nyelvhasználat küszöbszintjére (B1), illetve, egyéni képességek, nyitottság és motiváltság szerint akár B2 nyelvi szintre. Általános célkitűzésünk, hogy minden kétnyelvű osztályban tanuló diák az általános iskola befejezése után önállóan is képes legyen fejleszteni nyelvtudását, illetve a hétköznapi szituációk mellett vizsgahelyzetben is sikeresen alkalmazni azt.

Az előzetes jelentkezési lap iskolánk honlapjáról letölthető, amelyet személyesen leadhatnak az intézményben, vagy elküldhetik az iskola e-mail címére: csataiskola13@gmail.com

A kérvények leadásának határideje minden évben február utolsó munkanapja.