BGC-angol kétnyelvű osztályok

Colombus Day _2015 (28)A BGC Kétnyelvű osztályokban az angol nyelv elsajátítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. A magyar nyelv és irodalmat, illetve a matematikát emelt óraszámban tanítjuk.

A kerettantervi óraszámok az első osztályban:

Magyar 7+1
Matematika 4+1
Ének-zene 2
Vizuális kultúra (rajz) 2
Technika és életvitel 1
Testnevelés 5
Hittan / Erkölcstan 1

A gyermekek 4. osztálytól második idegen nyelvként németül vagy olaszul tanulnak.

Délutáni program a Boys & Girls Clubs of Hungary angol anyanyelvi pedagógusaival:

13.00 – 14.00-ig: Udvari irányított-, és szabadjáték.
14.00 – 15.00-ig: Házi feladat írás.
15.00 – 16.15-ig: Tematikus program.
16.15 – 17.00-ig: Irányított játékok, kreatív foglalkozás.