Kompetencia alapú oktatás

Iskolánk 2009. februárjától lehetőséget kapott a TÁMOP 3.1.4 kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben pályázat megvalósítására. A XIII. kerület 5 intézménye közösen nyújtotta be pályázatát, és mi is a szerencsés nyertesek között voltunk.Ennek keretében lehetőségünk nyílt a kulcskompetencia területeinek kiemelt fejlesztésére, újszerű tanulásszerzési eljárások alkalmazására, oktatási csomagok és taneszközök bevezetésére, használatára.

De mit is jelent az a kompetencia, amit napjainkban az oktatással kapcsolatban egyre gyakrabban hallhatunk? Képességeket, készségeket, amelyek hozzásegítenek, hogy a megtanult ismereteket, tudást a mindennapi életben is alkalmazni tudjuk. Képessé kell tenni tanulóinkat ezek gyakorlati hasznosítására. Ne csak elmondani tudja, hogyan kell valaminek a területét kiszámolni, hanem ennek birtokában pl. tudja kiszámolni, mennyi tapéta szükséges a szoba felújításához.

A pályázat keretében 7 tanulócsoportban bevezettük a kompetencia alapú oktatást (matematika, olvasás-szövegértés, szociális kompetencia, idegen nyelvi –angol- kompetencia), és megvásároltuk az ehhez szükséges oktatócsomagokat és taneszközöket.

Az új tanulásszervezési eljárások célja elsősorban az, hogy a tanuló aktív , tevékeny részese legyen az új tananyag megismerésének, elsajátításának feldolgozásának. Így vehetnek részt 3-4. osztályos tanulóink Zánkán az erdei iskolában, ahol a helyszínen ismerkednek a növény- és állatvilággal (ez a projektoktatás). A 3.a -sok kísérleteket végeztek a vízzel, szennyvíztelepet látogattak, teszteket töltöttek ki a környezetvédelemről (moduláris oktatás). Az 5. évfolyamosok egy héten keresztül a szakórákon (ének, irodalom, rajz, történelem, technika, matematika,testnevelés) a görög kultúra rejtelmeibe mélyedhetnek el, megtanulnak kólót táncolni, görög drámát adnak elő a színpadon, görög  salátát készítenek, pénzt vernek és olimpiai játékokon mérik össze erejüket (témahét).

 

A 7-8. évfolyamosok a 2. félévtől a tantárgytömbösített oktatásban kéthetes ciklus keretében tanulják a földrajzot, biológiát, fizikát, kémiát. Kooperatív technikával, azaz csoportmunkában dolgozzák fel az új anyagot és a tanóra végén bemutatják az elkészült produktumot.

Az új módszerek, tanulásszervezési formák, technikák elsajátításához pedagógusaink ebben a tanévben 65 tanfolyamon, továbbképzésen vettek részt. Felmerülhet a kérdés, vajon megéri-e a sok plusz munkát, időráfordítást? Természetesen igen a válasz, hiszen mindannyian valljuk Eötvös József szavait: „Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk, mint az, hogyan tanítjuk.”