Tanárok fogadóórái 2023/2024. tanév

Igazgatóság      
Név Foglalkozás, beosztás Végzettség Fogadóóra
Borosné
Borbély Beáta
igazgató Biológia, földrajz szakos tanár, okleveles földrajz tanár, szakvizsgázott közoktatás-vezető, szakvizsgázott mentortanár, mesterpedagógus Hétfő 10:00-10:45
Kiss Hajnalka igazgatóhelyettes, tanár Biológia, földrajz szakos tanár, okleveles egészségtanár, szakvizsgázott közoktatás-vezető Péntek
13:00-14:00
Kovácsné Báder Katalin igazgatóhelyettes, tanító Tanító, testnevelés szakkollégium Hétfő:
9:00-9:45
Nevelőtestület      
Név Foglalkozás, beosztás Végzettség Fogadóóra
Ambrusits Beatrix Tanár Történelem-orosz szakos tanár, olasz szakos nyelvtanár
Anglisztika alapszakos bölcsész
Péntek
11:00-11:45
Balázsi Bálintné Tanár Okleveles fizika szakos tanár
Okleveles matematika tanár
Szerda
12:00-12:45
Bartalos Balázs Tanár, osztályfőnök ( 8.a) Okleveles földrajz szakos tanár Hétfő
10:00-10:45
Berki Andrea Tanító Tanító, történelem szakos tanár, ember és társadalom műveltségterület Kedd
9:00-9:45
Csankyné Antal
Ildikó
Tanító Tanító Kedd
11:00-11:45
Csát Rita Fejlesztőpedagógus Gyógypedagógus Igény szerint
Cser Tamara Tanító, osztályfőnök (2.a) Tanító Igény szerint
Csillag Réka

Tanító,osztályfőnök ( 2.b)

Tanító, informatika műveltségterület Hétfő
9:00-9:45
       
Csillag-Szentgyörgyi Krisztina Tanár, osztályfőnök (7.b) Tanár, német szakos tanár, szakvizsgázott közoktatás vezető Csütörtök
10:00-10:45
Dr. Fenyvesi Sára   Tanító, angol műveltségterület  
Formanek Annamária Tanító, tanár, osztályfőnök (6.b), munkaközösség vezető, kerületi tantárgygondozó Tanító, ének-zene és német szakos tanár, okleveles ének-zene tanár, szakvizsgázott közoktatás vezető Csütörtök
8:00-8:45
Hermann Csilla Tanító, osztályfőnök (3.c) Tanító, okleveles olasz szakos tanár Kedd
12:00-12:45
Horváth Alexandra Tanító Tanító Szerda
11:00-11:45
Hudák Erika Tanító Tanító, népművelés szakkollégium Kedd
12:00-12:45
Ignácz Hajnalka Tanító, osztályfőnök (4.d) Tanító, differenciáló nevelés szakkollégium Kedd
11:00-11:45
Karikó Zoltán Tanár Testnevelés, matematika szakos tanár Kedd
10:00-10:45
Kelemen Attila Tanár, osztályfőnök (5.c) Matematika, fizika, informatika szakos  tanár Hétfő
9:00-9:45
Kiss Csilla Tanító, osztályfőnök (4.a), munkaközösség vezető Tanító, biológia szakos tanár Csütörtök
10:00-10:45
Kócsó Gyöngyi
Tanító, osztályfőnök (3.b)
Tanító, technika és életvitel szakkollégium Csütürtök
9:00-9:45
Kotz Tímea Tanító, osztályfőnök (3.b), munkaközösség vezető Tanító Péntek
11:00-11:45
Krajnc Lászlóné Tanító Tanító Szerda
16:00-17:00
Krejcár-Gáspár Beáta Tanár  Okleveles matematika, technika és életvitel és gyakorlat tanár Szerda 10:00-10:45
Kriska Pál Tanár, osztályfőnök (5.a) Okleveles történelem, etika szakos tanár Hétfő
10:00-10:45
Medve Ágnes Tanító, osztályfőnök (4.b) Tanító, informatika
műveltségterület
Péntek
10:00-10:45
Molnár Richárd Tanár Okleveles magyar nyelv és irodarom szakos  tanár Hétfő
12:00-12:45
Nádházi Ágnes Tanár, munkaközösség vezető, osztályfőnök (5.b) Magyar, történelem szakos tanár Hétfő
10:00-10:45
Nagyné Malicsek Ágnes Tanító Tanító magyar szakkollégiummal, történelem szakos tanár, okleveles család- és gyermekvédő tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető, szakvizsgázott mentortanár, szakvizsgázott fejlesztő-differenciáló pedagógus, mesterpedagógus  Péntek
12:00-13:00
Nagyné Végvári Erzsébet   Kémia szakos tanár Szerda 9:00-9:45
Nyári László Tanár, munkaközösség vezető Számítástechnika szakos tanár, tanító Péntek
9:00-9:45
Pethőné Krasnyánszki Erika Tanító, osztályfőnök (3.a) Tanító, testnevelés és sport műveltségterület Szerda
11:00-11:45
Selyem Anna   Biológia szakos tanár Igény szerint
Szabadi-Pásztor Éva   Angol szakos tanár  
Szabó Julianna Tanár, osztályfőnök (6.c) Rajz szakos tanár Hétfő
10:00-10:45
Szántó Edina Tanár, osztályfőnök (6.a) Okleveles testnevelő tanár, gyógytestnevelő-egészség-fejlesztő tanár Hétfő
11:00-11:45
Szerdahelyi Zsófia Tanító, osztályfőnök (1.b) Tanító Kedd
10:00-10:45
Szujóné Somogyi Ágnes Tanító, osztályfőnök (1.a) Tanító, ember és társadalom műveltségterület Kedd
10:00-10:45
Tompa Irén Tanító, osztályfőnök (1.c) Tanító, rajz szakkollégium Hétfő
10:00-10:45
 
Tóth György Tanár, osztályfőnök (8.c) Okleveles testnevelés, földrajz szakos tanár Péntek
11:00-10:45
Tóth Sára  Tanító Tanító Csütörtök 12:00-12:45
Vécsey Tímea Tanár, osztályfőnök (7.c), munkaközösség vezető, kerületi tantárgygondozó
Okleveles angol, magyar szakos tanár, szakvizsgázott közoktatás vezető
Szerda 
10:00-10:45