Az iskola története

A XX. század elején Bárczy István Iskolaépítési Programjának második ciklusában, 1911-ben készült el és nyitotta meg kapuit a közel 100 éves alma mater. Tervezője Baumhorn Lipót volt. A műemlék jellegű, szép épület 2000 óta az önkormányzat döntése alapján hivatalosan is védett helyi értékké vált.

1956- 1964
1956 – 1964

 

A megnyitás évében külön fiú és leányiskola működött a Gömb utca 53. szám és a Csata utca 20. szám alatt. A következő évben óvodával bővült az intézmény. A fiúiskolába 698 tanuló iratkozott be. Az átlagos osztálylétszám 55-60 fő,  a mai tapasztalataink szerint feltűnően magas  volt ez idő tájt. Az iskola első igazgatója, Kovács Béla, cipőjavító-műhelyt is üzemeltetett az épületben, ahol januártól májusig ingyen javították meg a szegény gyerekek cipőjét. Az oktatási intézmény tevékenysége gazdagodott, amikor megalakult az iskolán kívüli Népművelési Bizottság helyi szerve, amely kultúrdélutánokat, ismeretterjesztő előadásokat szervezett a környéken lakóknak és a szülőknek. Ezeken a rendezvényeken 200 – 250 szülő vett részt.

1965
1965

Az első világháború idején az iskola helyileg a Szent László útra költözött, s ott váltakozó tanítással dolgozott. Ez idő alatt az épületet hadikórháznak használták. Csak 1921-ben költözhetett vissza az eredeti épületbe. Ekkor már napközi otthont is biztosított a rászorulóknak.

1943-tól ismét hadikórház volt az épület, 1945. szeptember 15-én kezdődhetett meg ismét a tanítás 11 osztállyal és 8 évfolyammal a Gömb utcai szárnyban.

1957
1965

1965-ben jöttek létre az első koedukált osztályok, 1969-ben, pedig megtörtént a Csata utcai fiúiskola és a Gömb utcai leányiskola összevonása Csata utcai Általános Iskola néven. Ettől az évtől kezdve évfolyamonként egy-egy testnevelés tagozatos osztály indult. A mozgás megszerettetése, a rendszeres testmozgás a mai is hangsúlyos szerepet kap iskolánkban.

Az iskola tanulói évtizedek óta kiemelkedő országos sportteljesítményeket érnek el. Az egykori diákok közül is szép számban nyertek Európa-, illetve világbajnokságot és olimpiai aranyat. A leányiskolában végzett Müller Katalin és Ducza Anikó tornász, az iskola diákja volt Ferjáncz Attila autóversenyző, Fábián László öttusázó és Szabó József úszó. Kalocsay Henrik atlétikában, Kertész Zsuzsa és Steiber Mercédesz női vízilabdában ért el kimagasló eredményeket. Simóka Bea és Simóka Nóra öttusa válogatottak, s vívásban Knapek Edina, Varga Katalin, Berta Adrienn értek el kiemelkedő helyezéseket.

1992-ben a művelődési miniszter a „Testnevelésben és sportban kiváló intézmény” kitüntető címet adományozta az iskolának.

1999-ben a Magyar Tornaszövetség Arany Fokozatú Tornász Iskola címet adományozta intézményünknek.

A sporton kívüli specialitásaink, innovációink sorrendben a következők: 1985-től nyelvi, irodalmi és kommunikációs program szerint tanítjuk az anyanyelvet. 1989-től biztosítjuk a szabad idegen nyelv választását, 1990-től folyik a számítástechnika oktatása iskolánkban. 1995-től részt veszünk „Az innováció a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésére” kiírt pályázaton, kiemelten a helyesírási képességek fejlesztése területén, 3 évig modelliskolaként. 1996 óta az idegen nyelveket – angol, német – is emelt szinten oktatjuk. 1997-ben, egy osztályban kísérletként indítottuk az Értékközvetítő és képességfejlesztő programokat (ÉKP), 1998-tól pedig helyi tantervként alkalmazzuk.

Az iskola „legújabb kori” történetében nagy fordulópont volt 1996. Ebben az évben került sor a Hajdú utcai és Csata utcai iskola összevonásra. A két intézmény értékeiből, hagyományaiból közös értékek és hagyományok kialakítása, egy új és egységes iskolaközösség jött létre.

2001 őszén iskolánk a XIII. kerületben elsőként kapta meg a Minőségbiztosított iskola címet. Azóta büszkén viseljük a Minőségi nevelési- oktatási intézmény címet.

1958
1958

2004-ben a Csata Utcai Általános Iskolába költözött a Szent László Általános Iskola. Ekkor kaptuk meg a „Pro Scholis Urbis” kitüntetést, mellyel az iskolánkban folyó magas szintű oktató-nevelő munkát ismerte el a Fővárosi Önkormányzat.

2009-ben iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4 pályázatának nyertese lett. A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben Angyalföldi Komp projekt megvalósításával 23 millió Ft támogatásban részesült.

A pályázat célja a kompetencia alapú oktatás bevezetése, a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek elterjesztése volt.

csata2012. Az Emberi Erőforrások minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium intézményünknek az ÖKOISKOLA címet adományozta. Ebben a tanévben a Madártani Egyesület által meghirdetett MADÁRBARÁT ISKOLA programhoz csatlakoztunk.
2013. Elnyertük a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Regisztrált Tehetségpontja címet, 2015-ben pedig Kiváló Akkreditált Tehetségpont lett intézményünk.

A 2013/2014. tanévtől a magyar-angol kétnyelvű képzés gazdagítja gyakorlatunkat. A kétnyelvű osztályokban a kisdiákok a Kerettanterv alapján tanulnak, míg az angol nyelvű képzés a délután folyamán a Boys and Girls Clubs of Hungary (BGC) keretein belül valósul meg az AMERIKAINAPKÖZI Kft. közreműködésével. Európában elsőként indítottuk el ezt a speciális programot.