Beiskolázás módja

Az iskolai felvételre, átvételre vonatkozó jogszabályi háttér:

·      2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 50-5.§
·      20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 22-24.§

Iskolánk beiskolázási körzete a fenntartó által kijelölt körzethatár. Iskolánk felvételi körzetébe tartozó valamennyi tanulónak helyet biztosítunk. Az osztályba sorolást a szülők kérése és egyéb pedagógiai szempontok határozzák meg.

A nem körzetes gyermekek felvételénél különleges helyzetűnek minősülnek azok, akiknek a testvére intézményünkben tanul.  A beiskolázás során az alábbi tényeket is mérlegeljük: a gyermek szülőjének munkahelye iskolánk körzetében található, vagy lakhelyük iskolánk közelében van.

Amennyiben BGC magyar-angol osztályba szeretné leadni gyermeke jelentkezését, kérjük, hogy még a beiratkozást megelőzően az alábbi linken tájékózódjon a jelentkezés menetéről:

A hozzánk jelentkezőktől – körzetesektől is – írásos jelzést kérünk arról, hogy gyermeküket iskolánkba szeretnék beíratni. Az Előzetes jelentkezési lap iskolánk honlapjáról letölthető, melyet személyesen leadhatnak az intézményben, vagy elküldhetik az iskola e-mail címére

csataiskola13@gmail.com