Természetbeni támogatások

Sokaknak a természetbeni támogatás a megfelelő módja iskolánk segítésének, melynek sokféle formája lehetséges az irodaszereken, oktatástechnikai és informatikai eszközökön, könyveken, jutalom tárgyakon keresztül a bútorokig és növényekig.

Ahhoz, hogy iskolánk lépést tudjon tartani a XXI. század technikai és környezeti színvonalával szükség van a folyamatos korszerűsítésre.
Ehhez várjuk természetbeni hozzájárulásukat.

Például:

audiovizuális- és oktatástechnikai eszközök

informatikai eszközök

irodaszerek,

tantárgyi laborok, szaktantermek (technika, tankonyha) eszközei

dekoráció – otthonosság megteremtése tantermekben és folyosókon

tároló szekrények, bútorok

sporteszközök…