Bemutatkozás

Intézményünk a kerület egyik legrégibb iskolája, mely 1911-ben nyitotta meg kapuit. A több mint 100 éves, műemléki jellegű épület 2000 óta védetté nyilvánított helyi érték.

Iskolánk fő profilja az idegen nyelvek oktatása.

2013 szeptemberétől angol-magyar kétnyelvű képzést biztosítunk az Amerikainapközi Kft. közreműködésével. A kétnyelvű osztályokban a diákok a délelőtt folyamán a Kerettanterv alapján tanulnak, míg az angol nyelvű képzés a délután folyamán a Boys and Girls Clubs of (BGAC) Hungary keretein belül valósul meg angol anyanyelvű pedagógusok vezetésével. A BGC Nyelvi Program egyediségét és hatékonyságát bizonyítja, hogy 2014-ben elnyerte az Európai Nyelvi Díjat, mely a nyelvoktatás köreiben a legnagyobb szakmai elismerés.

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink többsége érdeklődésének és tehetségének megfelelően iskolánkon belül gyarapítsa tudását.  Nagy öröm számunkra, hogy 2015-ben a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Kiváló Akkreditált Tehetségpontja lettünk, mely címet 2019-ben újra elnyertük.

Tanítványaink az alsó tagozaton az egész napos nevelés keretében ismerkedhetnek meg különböző művészeti ágakkal, a színjátszással, a zenével, és a képzőművészettel. A felső tagozaton a tanórák után szakkörök szervezésével, gazdag kulturális kínálattal biztosítjuk a képességfejlesztést és a tehetséggondozást. A hangszeres zenetanulást a XIII. kerületi Zeneiskola tanárai biztosítják.

Iskolánk életében meghatározó szerepet tölt be a sport és az egészséges életmód. Feltételrendszerünk kitűnő; sportcsarnok, két tornatermem, tükrös táncterem, és tágas sportudvar teszi lehetővé a rendszeres testmozgás iránti igény kielégítését. Az iskolai sportfoglalkozások mellett a gyerekeknek lehetőséget biztosítunk a kerületi sportegyesületekkel együttműködve a versenysportok – labdarúgás, karate, röplabda, vívás, kézilabda, kajak-kenu, – alapjainak elsajátítására.

Nevelő- és oktatómunkánk elismerése a Pro Scholis Urbis díj, a Minőségi nevelési-oktatási cím és pedagógusaink számára adományozott magas állami kitüntetések.

A fenntartható fejlődés érdekében végzett pedagógiai tevékenységünk eredménye az Örökös  Ökoiskola és Madárbarát iskola cím.

A XXI. század igényeinek ma is megfelelő korszerű iskolaépületben interaktív táblákkal is felszerelt tantermek, kettő  számítástechnika szaktanterem, több ezer kötetes könyvtár segíti a tanulókat és a pedagógusokat az eredményes tanulásban-tanításban.

Nevelőtestületünk vallja, hogy a nevelés a családi házzal együtt vállalt közös felelősség, melyben az iskola az a kulturális és szellemi színtér, amelynek a gyermek teljes emberré formálását kell szolgálnia.

Borosné Borbély Beáta
intézményvezető