Emelt óraszámú angol nyelvi osztály

A több éve sikeresen működő emelt óraszámú idegen nyelvi osztályainkban már első osztályban heti két alkalommal ismerkednek meg diákjaink az angol nyelv fortélyaival. A tanítási órák után angoltanár vezetésével délutáni szakköri foglalkozáson vehetnek részt.

Tantárgyak 1. osztályban

Magyar nyelv és irodalom

7

Matematika

4

Angol

2

Ének-zene

2

Vizuális kultúra (rajz)

2

Technika és életvitel

1

Testnevelés

5

Hittan / Erkölcstan

1

Az egész napos nevelés mindegyik első osztályunkban lehetőséget nyújt:

–          a művészeti nevelésre: színjátszás, dráma, zene (furulya, énekkar), képzőművészet,

–          a mindennapos sportolásra sportegyesületek közreműködésével (labdarúgás, kosárlabda, modern tánc, kézilabda, röplabda, vívás, önvédelmi sportok),

–          zenetanulásra,

–          változatos szabadidős tevékenységre: erdei iskola, táborok, színház-, múzeumlátogatás

–          az informatikai park használatára.