BGC kétnyelvű osztályok

Colombus Day _2015 (28)

 BGC kétnyelvű osztályokban az angol nyelv elsajátítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra.

A magyar nyelv és irodalom, illetve a matematika tantárgyat emelt óraszámban tanítjuk.

A kerettantervi óraszámok az első osztályban:

Magyar nyelv és irodalom 7+1
Matematika 4+1
Ének-zene 2
Vizuális kultúra (rajz) 2
Technika, Életvitel és gyakorlat 1
Testnevelés 5
Etika/ Hit- és erkölcstan 1

A gyermekek 4. osztálytól második idegen nyelvként németül vagy olaszul tanulhatnak.

A BGC Angol Napközi délutáni programjai az angol anyanyelvi lektorok és a magyar tanítók közös vezetésével:

  • Udvari irányított-, és szabadjáték
  • Házi feladat írás
  • Tevékenységközpontú tematikus idegen nyelvi programok
  • Irányított játékok, kreatív foglalkozás