Beiskolázás 2020/2021-es tanévre

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Közép-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő iskolákban az első osztályos gyermekek beíratásának időpontja:

2020. április 23. (csütörtök) 8.00-19.00

2020.április 24. (péntek) 8.00-19.00

A leendő első osztályosok beíratásának eljárásrendje:

Ebben a tanévben kétféle módon jelentkeztethetik gyermeküket az általános iskola 1. évfolyamára:

 1. Papír alapon történő adminisztrációval:

A gyermek törvényes képviselője a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat személyesen mutatja be az intézményben, melynek alapján az iskola rögzíti a gyermek jelentkezését az elektronikus KRÉTA Iskolai Alaprendszerben.

 1. Elektronikus jelentkezési lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

A gyermek törvényes képviselője a

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

elektronikus felületen, – továbbiakban e-Ügyintézés – regisztráció után indíthatja a beiratkozási folyamatot.

Az e-Ügyintézés felületen a rendszer által felkínált űrlapon ki lehet tölteni a gyermek beiratkozásához szükséges adatokat. A gyermek adatainak és a rendszerből letölthető nyilatkozatok –aláírás utáni – feltöltésével lehet az intézménybe jelentkezni. Az online jelentkezést követően az intézményben a beíratás napján személyesen szükséges bemutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérést tanúsító igazolást.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
 2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

A lakcím lehet:

 • állandó bejelentett lakcím vagy,
 • tartózkodási hely állandó bejelentett lakcím hiányában vagy,
 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.
 1. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
 • óvodai szakvélemény vagy,
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény vagy,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 1. Nem magyar állampolgár esetén, ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik:
 • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
 • tartózkodási engedély (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
 • állandó tartózkodási engedély (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).
 1. A gyermekétől különélő szülő esetén nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.
 2. A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenti.
 3. A beíratáskor a szülőnek nyilatkozatot kell tennie a Hittan vagy Etika tantárgy választásáról.

Budapest, 2019. február 01.

       Borosné Borbélx Beáta
intézményvezető

Letölthető dokumentumok:

⇒ A Csata Utcai Általános Iskola felvételi körzete

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

⇒ Felhívás