Beiskolázás a 2021/2022. tanévre


Tájékoztatás tanköteles gyermek beiratásáról

 

Tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása a 2021/2022-es tanévre

 

 1. Az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. (Nkt. 45.§(2))

 

 1. Személyes beiratkozás időpontja:
  2021.04.15.-én és 16.-án 7.00-19.00 óráig
  Online beíratkozás időpontja:
  2021.04.10. 0:00 órától 2021. 04. 16. 24.00 óráig
 1. A járványügyi helyzetre való tekintettel, az iskolával való kapcsolatfelvételre elsődlegesen az elektronikus megkeresés javasolt. A felvételi kérelem benyújtható a Kréta rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül. Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatására a 2021/2022-es tanév kezdetekor is sor kerülhet. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.
  Amennyiben a gyermek a BGC Angol Program keretében kívánja elkezdeni az első osztályt, ezt a megjegyzés rovatban szükséges feltüntetni.

 

 1. Amire feltétlenül szükség lesz a gyermekre vonatkozóan:
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • TAJ kártya
 • Szakértői vélemény BTMN, SNI esetén
 1. Nyilatkozattétel a törvényes képviselő vagy gyám esetén:
 • törvényes képviselet
 • életvitelszerű ottlakás
 • Etika/Hittan tantárgyra vonatkozó kérelem

 

 1. Ha a szülőnek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolánk körzete honlapunkon megtalálható.

 

 1. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.

 

 1. Magyar állampolgárságú tanköteles tanuló, amennyiben külföldön kívánja folytatni tanulmányait, be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak.

 

 1. Nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles, ha
 • befogadott jogállású
 • jogerősen Magyarországon tartózkodik
 • bevándorló, letelepedett jogállású

 

 1. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

 1. A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt. (Nkt. 50.§(1))

 

 1. A tankötelessé váló gyermekek beiratkozásáról szóló részletes tájékoztató a Közép-Pesti Tankerületi Központ honlapján is elérhető. (https://kk.gov.hu/kozeppest)

                                      

Borosné Borbély Beáta

intézményvezető

 

⇒ Közép-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója

⇒ A Csata Utcai Általános Iskola felvételi körzete 

⇒ Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

Nyilatkozat a hit- és erkölcstan oktatásról

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

⇒ Felhívás