Csatások a Látó-hegyen

BESZÁMOLÓ AZ „OTTHON AZ ERDŐBEN” CÍMŰ PÁLYÁZAT  MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

Csatások” a Látó-hegyen.

Célunk: A környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerése és megőrzése.  Tanulóink szemléletmódját úgy formáljuk, hogy életmódjukban meghatározóvá váljon a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés. A pályázat segítségével projektoktatás keretében megismerkedtek a Látó-hegy flórájával és faunájával valamint Budapest természetföldrajzi fekvésével.

Résztvevők:A Csata Utcai Általános Iskola felső tagozatos tanulói (4/b,  5/a,  6/a osztály és a 8. évfolyam osztályai ) terepgyakorlat keretében 5 alkalommal látogatásokat tettek május 9-17 közötti időszakban a Budai-hegyekben található Látó-hegyre.

 

 

Tevékenységeink:

A Látó-hegyen kiválasztottunk 2 erdőterületet, egy maradvány erdőfoltot és egy telepített erdőrészt.

Mindkét erdőrészben elvégeztük a következő tevékenységeket:

A területet feltérképeztük, fényképeztük.Rovarokat, madarakat figyeltünk meg és azonosítottunk.

Leveleket, terméseket vizsgáltunk, gyűjtöttünk. Növényeket határoztunk meg.

Állati maradványokat gyűjtöttünk. Nyomokat és állati ürüléket kerestünk határozó segítségével.

Fafajtákat határoztunk meg kéreg alapján is. Feladatlapokat töltöttünk ki.

Aljnövényzetet, cserjeszintet vizsgáltunk.
Erdőgazdálkodási, erdészeti munkákat figyeltünk meg.
Táplálkozási hálózatot figyeltünk meg.
Vizuális ábrázolásokat végeztünk: illat, tapintás, hangok, színek
Budapest természetföldrajzát ismertük meg.
Használtuk a MÉTA természetességmérőjét is.

 

 

    

A terület és az élővilág megismerését a kirándulás mellett iskolai gyakorlatok is segítették Ezek során a diákok fényképes beszámolót készítettek a kirándulásról, kutatásokat végeztek a területtel kapcsolatban (internet), mikroszkópos gyakorlaton vettek részt, és plakátokat készítettek.

Iskolai rendezvényeken összefoglaltuk a megszerzett ismereteket: iskolai vetélkedőt tartottunk résztvevő osztályok között és kiállítást rendeztünk a gyűjtött anyagokból és fotókból. Minden tanuló az un. „Kaland” füzetében dokumentálta a projektben elvégzett munkát.

Az iskola honlapján közzétettük munkánk eredményeit, Naplót vezettünk az elvégzett vizsgálatokról. Az iskolarádióban folyamatosan tájékoztattuk az iskola valamennyi tanulóját a Látó-hegyen végzett munkánkról.

A vizsgálat eredményeit folyamatos kihelyeztük az iskola faliújságára, a projektben résztvevő tanulók értékelése tanórákon, ill. iskolai rendezvényeken, valamint az iskolarádióban megtörtént.

  

A legaktívabb tanulók (15 fő) jutalomképpen látogatást tettek a Pálvölgyi-barlangba.

  

Összegzés

Összességében elmondhatjuk, hogy sikeres projektet zárhatunk le. A magunk elé kitűzött célokat sikerült teljesíteni, a diákok lelkesen vettek részt a programon, közelebb kerültek a természethez, megismerhették a Látó-hegy növény és állatvilágát, illetve különféle vizsgálati módszereket.