Kis felfedezők osztály

A Kis Felfedezők osztályunkban a természettudományos ismeretek megalapozására helyezzük a hangsúlyt. Megemeljük a matematika tantárgy óraszámát, és bevezetjük az informatika tanítását. Az informatika tantárgy segítségével a tanulók bővebb ismeretszerzésre tesznek szert, ami megkönnyíti a világban történő szélesebb körű eligazodást.

Tantárgyak 1. osztályban

Magyar nyelv és irodalom

7

Matematika

4+1

Informatika

1

Környezetismeret

1

Ének

2

Vizuális kultúra (rajz)

2

Technika

1

Testnevelés

5

Hittan / Erkölcstan

1

 

Az egész napos nevelés mindegyik első osztályunkban lehetőséget nyújt:

–          a művészeti nevelésre: színjátszás, dráma, zene (furulya, énekkar), képzőművészet,

–          a mindennapos sportolásra sportegyesületek közreműködésével (labdarúgás, kosárlabda, modern tánc, kézilabda, röplabda, vívás, önvédelmi sportok),

–          zenetanulásra,

–          változatos szabadidős tevékenységre: erdei iskola, táborok, színház-, múzeumlátogatás

–          az informatikai park használatára.