Leendő első osztályosok beiskolázása

Tisztelt Szülők!

A 2018/2019. tanév beiratkozásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

beiratkozás időpontja:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2018. április 13. (péntek ) 8.00-19.00 óra között

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.

2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).  A lakcím lehet:

  • állandó bejelentett lakcím vagy,
  • tartózkodási hely állandó bejelentett lakcím hiányában vagy,
  • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.
  • Nem magyar állampolgár esetén, ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik:
  • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
  • tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
  • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:

  • óvodai szakvélemény vagy,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény vagy,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

4. A gyermekétől különélő szülő esetén nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.

5. A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenti.

6. A beíratáskor a szülőnek nyilatkozatot kell tennie a hit- és erkölcstan oktatásról.

Budapest, 2018. március 09.

Szenteiné Bukovinszky Katalin

intézményvezető

Itt tekinthetik meg a Csata Utcai Általános Iskola felvételi körzetét .

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

Felhívás