Tájékoztató

 TÁJÉKOZTATÓ AZ ISKOLAI ÉTKEZTETÉS ÉS

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJFIZETÉS VÁLTOZÁSÁRÓL

 

Tisztelt Szülők, Hozzátartozók!

A koronavírus további terjedésének megelőzése érdekében a Kormány döntésére figyelemmel 2021. március 8-tól az iskolai intézményi oktatás szünetel. A kialakult helyzet az iskolai gyermekétkeztetést is érinti, ezért szükséges az iskolákban nyújtott önkormányzati diákétkeztetési szolgáltatásnak, az eddigi étkezési térítési díjfizetési rendnek ezen időszakra történő, átmeneti megváltoztatása.

Március 8-tól a gyermekek étkezése automatikusan lemondásra került!

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, Hozzátartozókat, hogy amennyiben igénylik az iskolából történő csomagolt étel elvitelét, akkor azt legkésőbb 2021. március 8-án 9 óráig szíveskedjenek jelezni az imfk@bp13.hu email címre, hogy a következő munkanapra az ételt meg tudjuk rendelni. Ezt követően a rendelés lehetősége folyamatos.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 17/2021. (III.5.) EMMI határozat alapján az iskolákban gyermekfelügyelet nem kerül megszervezésre!

 

Kérjük, hogy levelükben közöljék a gyermek nevét, OM azonosítóját, iskoláját és osztályát, lehetőség szerint telefonszámukat, valamint azt is, hogy mely napokra kérik az előre csomagolt étel elvitelét gyermekük számára. A jelzést a térítési díj fizetése nélkül étkező gyermek esetében is kérjük! Amennyiben a megjelölt határidőre étkezés megrendelése nem érkezik, akkor nem tudjuk a szolgáltatónál megrendelni és biztosítani a gyermek étkezését.

 

AZ ÉTKEZÉS AUTOMATIKUS LEMONDÁSA ESETÉN a lemondások összege a díjfizető rendszerben marad, amely a következő megrendelés fizetendő díjából jóváírásra kerül. A lemondott napok összege a befizetőnek, külön kérésére kerül visszautalásra (amelyet emailben kérhet), az általa megadott számlaszámra. Az írásbeli kérelmet az imfk@bp13.hu email címre kell elküldeni a gyermek nevének, OM azonosítójának, iskolájának és osztályának közlésével. Kérjük a végzős/ballagó tanulók szüleit, hogy gyermekük rendszerben lévő korábban befizetett, majd lemondott étkezési térítési díjának visszautalása miatt a fenti email címen mielőbb vegyék fel velünk a kapcsolatot.

Amennyiben a befizető a lemondott napok összegének jóváírását választja, akkor ezt külön nem kell jeleznie!

BEFIZETÉS – ÉTKEZTETÉS IGÉNYLÉSE

Az igénylők március hónapban – kivéve március 8-át, mert azt töröltük – személyesen is befizethetik az áprilisi étkezési térítési díjat a Csata Sportcsarnokban (1135 Budapest, Csata u. 20.). A befizetési időpontokról az imfk.bp13.hu oldalon tájékozódhatnak. Kérjük, kísérjék figyelemmel a honlapunkat!

Az intézményi tanítás szüneteltetésének fennállása alatt valamennyi térítési díj fizetése nélkül étkező gyermek hozzátartozójának – az imfk@bp13.hu email címre a korábbi gyakorlattól eltérően – jeleznie kell gyermeke étkezésének igénylését az étel elvitele esetén!

Amennyiben a jóváírt menzai díj összege meghaladja a fizetendő összeget, abban az esetben is meg kell rendelnie a szülőnek az étkezést az internetes felületen vagy a meghirdetett időpontokban. Ebben az esetben a jóváírás után nem kerül számlázásra fizetendő összeg.

BEFIZETETT ÉTEL ELVITELE

Az intézményi tanítás szüneteltetésének fennállása alatt, a hozzátartozónak/szülőnek lehetősége van kizárólag a gyermeke számára, a diák saját iskolájában az általa megrendelt (befizetett és a térítésmentesen étkező gyermekek részére igényelt) étel elvitelére. Amennyiben erre a lehetőségre igényt tart, az étel átvételére munkanapokon
10 és 12 óra között
van lehetőség az iskolában. Az étel elviteléhez a csomagolást biztosítjuk.

 

Az imfk.bp13.hu oldalra a járvánnyal kapcsolatos intézkedések frissítve kerülnek fel: pl.: a gyermekétkeztetést, befizetési időpontokat és határidőket érintő változások.

 

Kérjük Önöket, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel közleményeinket!

 

Budapest, 2021. 03. 05.                                              Intézményműködtető- és Fenntartó Központ (IMFK)