Új módszerekkel a Csatában

A TÁMOP pályázat nyerteseként a Csata Utcai Általános Iskola is bekapcsolódott a kompetencia alapú nevelési és oktatási programba. Az 1-2. és az ötödik osztályosok új módszerekkel ismerkedhettek meg ebben a tanévben. A másodikosok tanító nénije, Targubáné Tari Gabriella nagy lelkesedéssel mesél munkájáról:

„30 éves pályám során voltam már NYIK-es (Nyelvi, irodalmi és kommunikációs program), ÉKP-s (Értékközvetítő- és képességfejlesztő program), de ekkora változást még nem éltem meg. A második osztályosokkal a szövegértés és szövegalkotás, ill a matematika kompetencia révén valami teljesen újat kezdtünk el.

Gyönyörűen felújított osztálytermünkben új, praktikus bútorok, egyszemélyes asztalok és a fantasztikus interaktív tábla, mellyel akár az egész világot odavarázsolhatjuk. A „digitábla” reggeltől estig nonstop üzemel. Igyekszünk szinte a teljes tananyagot digitalizált változatban is megjeleníteni (a tankönyvek oldalait, feladatokat, oktatójátékokat, a net gyerekeknek szóló oldalait stb.). Jómagam is rabja lettem. Hétvégéken nem győzöm „gyártani” az órákba szervesen beépíthető vagy azokat csak színesítő, szemléltető oldalakat. Szülői értekezlet, osztálykarácsony, anyák napja, farsang nem lehet power pointos diavetítés nélkül. A kollégákkal „digit klubot” hoztunk létre, ahol egymást tanítjuk és ötletbörzét tartunk.

De a legnagyobb változás a tanítás módszerében, az alkalmazott munkaformákban, az órák légkörében van. A tanítás folyamán minden a tapasztalatszerzésre épül. Nagyon sok eszközt használunk: képkártyákat, szótag- és szókártyákat, fóliákat, tématranszparenseket, helyesírásdobozt, betűkockát, szótagdominót, stb. De a gyerekek is készítenek plakátokat, táblázatokat.

Csak az új szöveggel való ismerkedés, a néma olvasás alatt van csend, egyébként folyamatosak a „párhuzamos interakciók”, azaz a gyerekek megbeszélik egymással a feladatokat szóforgó, kerekasztal, diákkvartett módszerrel. Ezek már a kooperatív tanulási technika varázsszavai. A 4 fős csoportok összetolt asztaloknál egymással szemben ülnek, és tanulópárokban vagy csoportmunkában dolgoznak. A tanító szerepe a feladatadás, a munkaszervezés, ellenőrzés, értékelés segítése, egyébként a gyerekek – a taneszközök használatával – önállóan tanulnak, ill. egymást tanítják.

Persze mi is dolgozunk frontálisan vagy differenciált csoportokban is, ha a tananyag úgy kívánja.

Még két éve nem gondoltam volna, hogy ekkora változások lesznek az iskola falai között. De örülök, mert újra találok izgalmat, érdekességet a munkámban. Ráadásul a gyerekeknek is jó ez a változás. Folyamatos a fejlődésük, és szüleikkel együtt büszkék arra, hogy ilyen korszerű iskolába járhatnak.”

 

Ismerje meg jobban a témátA kompetencia alapú oktatásról