Angol – magyar kétnyelvű osztály

Iskolánk 2013 szeptemberétől angol-magyar kétnyelvű osztályokat indít a Boys and Girls Activity Center of Hungary (BGAC) együttműködésével.

Európában elsőként kaptuk meg a lehetőséget, hogy a  Boys and Girls Activity Centers of America szervezet testvérklubját létrehozzuk, és az általuk kidolgozott kor- és témaspecifikus programot alkalmazzuk.

A délelőtt folyamán a gyerekek a nemzeti Kerettanterv alapján tanulnak, míg a délutáni programot a BGAC anyanyelvi tanárai vezetik.

Minden nap 13-17 óráig  angol nyelvi környezetet biztosítunk a hatékony nyelvelsajátítás érdekében.

szakkör jellegű foglalkozások a következő területeket foglalják magukba:

  •  Egészséges életmód és sport (S.H.A képezik.P.E., Triple Play)
  • Dráma (Drama Matters)
  • Művészet (Arts and Crafts, Image Makers)
  • Tudomány (ClubTech, Dragonfly Quest)
  • Környezettudatos Nevelés (Garden Club)

 

Délutáni programterv – kizárólag angol nyelven:

13.00 – 14.00-ig: Szabadidős tevékenység lehetőség szerint a szabadban az időjárás függvényében.
14.00 – 15.00-ig: Házi feladat írása a tanító nénivel magyarul, ezzel párhuzamosan angol foglalkozás csoportbontásban.
15.00 – 16.00-ig: Szakkör jellegű foglalkozások.
16.00 – 17.00-ig: Irányított játékok, kreatív foglalkozás.

Ebben az osztályban az angol nyelv elsajátítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk atehetséggondozásra. A magyar nyelv és irodalmat, illetve a matematikát emelt óraszámban tanítjuk.

kerettantervi óraszámok az első osztályban:

Magyar 7+1
Matematika 4+1
Környezetismeret 1
Ének 2
Vizuális kultúra (rajz) 2
Technika 1
Testnevelés 5
Hittan / Erkölcstan 1

A gyermekek 4. osztálytól második idegen nyelvként heti 5 órában németül tanulnak.

 

Képgaléria

Comments are closed.