Tájékoztató a hit és erkölcstan oktatásról

Kedves Szülők!

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) – 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő – 35. §-a alapján az állami általános iskolákban a kötelező erkölcstan óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit-és erkölcstan oktatást is azzal, hogy ez utóbbi választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik.

Önök, mint szülők nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tanórai foglalkozásként gyermekük számára az erkölcstan oktatást, vagy valamelyik, az országgyűlés által elismert egyház vagy annak belső egyházi jogi személye által szervezett hit-és erkölcstan oktatást választanak.

Ez a nyilatkozattétel egy lehetőség az Önök számára és nem kötelezettség.

Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló számára az erkölcstan tantárgy oktatását szervezi meg.

Iskolánk a tavalyi évhez hasonlóan az idén is lehetőséget biztosít az egyházak képviselői számára, hogy a szülőket tájékoztassák az általuk szervezett hit- és erkölcstan oktatásról, annak módszertanáról, a tananyagról. Ezen a tájékoztatón megismerkedhetnek a hitoktatókkal is.

 

A szülői fórum időpontja:2016. március 10. (csütörtök) 16 óra

Helyszín: iskolai ebédlő

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Vélemény, hozzászólás?