Kis felfedezők osztály

Kis Felfedezők osztályunkban a természettudományos ismeretek megalapozására helyezzük a hangsúlyt. Az első osztályban megemeljük a matematika tantárgy óraszámát és bevezetjük az informatika tanítását.

Az informatika tantárgy segítségével a tanulók bővebb ismeretszerzésre tesznek szert, amelyek megkönnyítik a világban történő szélesebb körű eligazodást.

délelőtti tanórák magyar nyelvű tantárgyai 1. osztályban: 

Magyar 7
Matematika 4+1
Környezetismeret Informatika 1
1
Ének 2
Vizuális kultúra (rajz) 2
Technika 1
Testnevelés 5
Hittan / Erkölcstan 1

 

Az egész napos nevelés lehetőséget nyújt:

  • a művészeti nevelésre: színjátszás, dráma, zene (furulya, énekkar), képzőművészet,
  • a minden napos sportolásra sportegyesületek közreműködésével (labdarúgás, kosárlabda, modern tánc),
  • zenetanulásra,
  • változatos szabadidős tevékenységre: erdei iskola, táborok, színház, múzeumlátogatás
  • az informatikai park használatára.

Comments are closed.